ปุ๋ยการเกษตร

   เกษตรประชาคมอาเซียน คือ เกษตรปลอดสารเคมี ผลผลิตต้องมีคุณภาพดี ครอบครัวเกษตรอินทรีย์ ต้อง บิ๊กเอ็มแอลเอ็ม ศูนย์รวมฮอร์โมนอาหารเสริมพืช รวมจุลินทรีย์เข้มข้น ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาว์ เหมาะกับการเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ต้นทุนต่ำ เพิ่มกำไรให้กับเกษตรกร